Rekrutacja zakończona

SAMODZIELNY SPECJALISTA ds. HR

 

Miejsce pracy: Nowe Czarnowo
[To tylko 30 km od Szczecina]

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • koordynacja procesu selekcji i rekrutacji nowych pracowników

 • koordynacja działań związanych z planowaniem i organizacją szkoleń oraz procesem rozwoju pracowników

 • wsparcie w procesie tworzenia i wdrażania systemu okresowych ocen pracowników

 • koordynacja działań w ramach bieżących projektów z zakresu zarządzana zasobami ludzkimi oraz szeroko rozumianych procedur HR

 • opracowywanie wszelkich analiz w zakresie polityki personalnej

 • realizowanie innych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 • współpraca z firmami doradztwa personalnego oraz instytucjami zewnętrznymi

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • dobra teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność komunikacji i współpracy
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego, ale nie jest to warunek konieczny

OFERUJEMY:

 • bardzo atrakcyjne warunki finansowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • rozbudowany pakiet socjalny
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o   pracę
 • odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne wspomagające koordynacje pracy

APLIKUJ

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Wiadomość:
Dołącz CV:
Dołącz list motywacyjny (opcjonalnie):
Załączniki przyjmowane są w formatach ODT, PDF, TXT, RTF, DOCX, DOC.
Maksymalna wielkość pliku to 5MB.
WYŚLIJ
* pola wymagane
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, jak również dla potrzeb przeprowadzenia czynności warunkujących możliwość zatrudnienia oraz dla potrzeb niezbędnych do stosowania monitoringu wizyjnego.

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALBATROS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa [KRS 0000260111, NIP: 858-000-76-19]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz wdrożenia czynności związanych z zatrudnieniem [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w tym m.in [1] stosowania monitoringu wizyjnego [art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO].

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora lub podmioty przetwarzające oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji i następującym po jej zakończeniu okresie 6 miesięcy lub przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania zgody. Posiada Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.