KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: Nowe Czarnowo
[To tylko 30 km od Szczecina]

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • planowanie oraz nadzór przeglądów wszystkich instalacji, maszyn i urządzeń technicznych

 • dbanie o właściwy poziom wykonywanych prac podległego zespołu

 • współpraca z serwisami zewnętrznymi

 • monitorowanie przyczyn zaistnienia awarii

 • delegowanie, koordynacja i kontrola bieżących prac technicznych

 • nadzór nad gospodarką magazynową i procesem zamówień części zamiennych

 • ścisła współpraca z działem produkcji

 • planowanie i organizacja pracy podległemu personelowi - konstruowanie zespołowych i indywidualnych harmonogramów prac oraz wprowadzanie bieżących korekt

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne

 • znajomość zasad budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

 • znajomość obsługi komputera , posługiwanie się pakietem MS Office

 • wysokie kompetencje komunikacyjne

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym

Dodatkowym atutem będzie:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci - Grupa 1 i 2

 

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne warunki finansowe

 • rozbudowany system szkoleniowy

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • szeroki pakiet socjalny

APLIKUJ

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Wiadomość:
WYŚLIJ
* pola wymagane
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, jak również dla potrzeb przeprowadzenia czynności warunkujących możliwość zatrudnienia oraz dla potrzeb niezbędnych do stosowania monitoringu wizyjnego.

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALBATROS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa [KRS 0000260111, NIP: 858-000-76-19]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz wdrożenia czynności związanych z zatrudnieniem [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w tym m.in [1] stosowania monitoringu wizyjnego [art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO].

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora lub podmioty przetwarzające oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji i następującym po jej zakończeniu okresie 6 miesięcy lub przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania zgody. Posiada Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.