Rekrutacja zakończona

DYREKTOR HR

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kierowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników, w tym w szczególności: działu kadr i działu HR
 • tworzenie i realizacja polityki personalnej przedsiębiorstwa
 • tworzenie i realizacja polityki płacowej przedsiębiorstwa, w tym monitoring otoczenia zewnętrznego w tym zakresie
 • opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi dla poszczególnych grup pracowniczych
 • kształtowanie systemu szkoleń i strategii rozwoju pracowników firmy
 • opracowywanie systemu ocen pracowników
 • nadzorowanie procesu rekrutacji i selekcji w firmie
 • tworzenie planu ścieżek kariery zawodowej
 • ścisła współpraca z instytucjami rynku pracy, firmami zewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów HR, a także szkołami ponadpodstawowymi
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
 • tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów motywacyjnych, w tym w szczególności systemu premiowego pracowników
 • monitoring aktualnych programów i projektów dedykowanych dla pracodawców o charakterze finansowego wsparcia miejsc pracy, a także realizacja tych projektów
 • współtworzenie polityki informacyjnej: PR wewnętrzny i marketing personalny, tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
 • ścisła współpraca z działem bhp, z działem produkcji i logistyki, planowania grafików, działem księgowym, działem prawnym, działami okołoprodukcyjnymi
 • pozostałe obowiązki w ramach szeroko rozumianych czynności HR
 

UMIEJĘTNOŚCI / WYMAGANIA:

 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • wysokie umiejętności interpersonalne zorientowane na skuteczną współpracę z różnymi zespołami i zewnętrznym biznesem 
 • znajomość zasad tworzenia grafików pracy
 • doświadczenie we współpracy z zarządem oraz kadrą managerską wyższego szczebla
 • doświadczenie w tworzeniu i implementowaniu rozwiązań z zakresu HR
 • umiejętność pracy z danymi i wskaźnikami
 • myślenie strategiczne i zorientowanie na realizację celów biznesowych firmy
 • wiedza w zakresie zarządzania kompetencjami
 • wysokie umiejętności interpersonalne zorientowane na skuteczną współpracę z różnymi zespołami i zewnętrznym biznesem
 • mile widziana znajomość języków obcych, w tym j.rosyjskiego i angielskiego
 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do warunków rynkowych
 • pakiet benefitów (pakiet medyczny Medicover, karta fitness, dofinansowanie do posiłków, ubezpieczenie grupowe, kursy językowe online)
 • przyjemną atmosferę pracy i kulturę wzajemnego wsparcia
 • niezbędne narzędzia pracy oraz samochód służbowy

APLIKUJ

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Wiadomość:
Dołącz CV:
Dołącz list motywacyjny (opcjonalnie):
Załączniki przyjmowane są w formatach ODT, PDF, TXT, RTF, DOCX, DOC.
Maksymalna wielkość pliku to 5MB.
WYŚLIJ
* pola wymagane
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, jak również dla potrzeb przeprowadzenia czynności warunkujących możliwość zatrudnienia oraz dla potrzeb niezbędnych do stosowania monitoringu wizyjnego.

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALBATROS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa [KRS 0000260111, NIP: 858-000-76-19]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz wdrożenia czynności związanych z zatrudnieniem [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w tym m.in [1] stosowania monitoringu wizyjnego [art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO].

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora lub podmioty przetwarzające oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji i następującym po jej zakończeniu okresie 6 miesięcy lub przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania zgody. Posiada Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.