FLIEGEL PARTNEREM ZSP NR 2 W GRYFINIE

Od kilku lat Grupa Fliegel Textilservice aktywnie współpracuje i wspomaga w procesie dydaktycznym uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie.

Dziękujemy za zaufanie i możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi osobami podczas staży zawodowych w naszej Firmie. Tym bardziej, że później osoby te znajdują zatrudnienie w szeregach naszej Firmy.